Reiniging met resultaat!

Hoge drukreiniging

Afhankelijk van de ondergrond, is het soms al voldoende om de oppervlakkige vervuiling met alleen (heet) water af te spoelen. Wij spuiten altijd met gepaste druk, ca. 120 bar, om schade aan de gevel te voorkomen. Te veel geweld, door te hoge druk, beschadigt de voegen en de stenen.

Na het reinigen zetten wij de ondergrond in met een speciaal reinigingsmiddel 'A-mousse 30' om de vervuiling in de gevel aan te pakken: dieptereiniging! Dit wordt bijna nooit gedaan, maar in de steen en de voeg zit zeker net zoveel vervuiling. Ook deze moet geneutraliseerd worden.

Reiniging met resultaat!

Neem contact op met ACN